Tavoitteet & vaikutus

Tavoitteet & vaikutus

Elderly women works with child on tablet
ACCESS -hankkeessa kerätään aineistoa viidestä maasta. Tämä mahdollistaa sekä maakohtaisten olosuhteiden tarkastelun että empiiristen ilmiöiden tutkimisen määrällisin ja laadullisin tapaustutkimuksen keinoin.
ACCESS -hanke pyrkii vaikuttamaan toimenpiteisiin ja käytänteisiin tarjoamalla tietoa vähälle huomiolle jääneestä ikäihmisten oppimisesta sekä edistämällä ikäihmisten digilukutaitoa.
ACCESS -hanke painottaa ikäihmisten oikeutta oppimiseen ja koulutukseen tukemalla heidän mahdollisuutta saada tietoa tietotekniikasta ja tietotekniikkaan pohjautuvista palveluista.

ACCESS -hankkeessa keskitytään:

  • internetin ja avustavien teknologisten sovellusten käytön tukeen
  • ikäihmisten osallistumiseen uuden teknologian suunnitteluun

 
Ehdotetuilla ratkaisuilla vaikutetaan useilla poliittisen päätöksenteon tasoilla, mm. paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä (Euroopan) tasolla.

ACCESS-hankkeen toteuttama vertaileva tutkimus tarjoaa näkökulmia toteuttamiskelpoisiin toimenpidesuosituksiin, koska hankkeessa huomioidaan tulosten siirrettävyys eri maihin.
 
Tutkimuskonsortio muodostuu ainutlaatuisista eri taustoja ja asiantuntemusta omaavista oppimisen tutkijoista, jotka lähestyvät tutkimusaihetta ikäihmisten oppimisen, hyvinvointiteknologioiden käyttöönoton ja käytön sekä ympäristön vaikutusten näkökulmista.