Advisory Board Finnisch

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä ohjaa hanketta säännöllisten tapaamisten ja projektin edistymisestä koottavan tiedon pohjalta. Ohjausryhmän näkemyksiä hyödynnetään projektin toteuttamisessa. Ohjausryhmässä on edustaja Saksan kansallisesta ikäihmisten organisaatiosta (German National Association of Senior Citizens´ Organisations), Saksan North Rhine-Westphalia –alueen asiakaspalvelukeskuksesta (Verbraucherzentrale) (keskeinen erityisesti internetin käytön osalla) sekä Itävallan kansallisesta bioeettisestä komiteasta.

 
Ikäihmisten tutkimukseen osallistumisessa noudatetaan empiiriselle tutkimukselle asetettuja eettisiä standardeja. Lähtökohtana pidetään osallistujien informointia ja heidän päätöstä osallistua vapaaehtoisesti empiiriseen tutkimukseen. Projektin työntekijät huolehtivat osallistujien tietosuojasta ja anonymiteetistä seuraavasti: Kaikki laadullinen ja määrällinen aineisto anonymisoidaan käyttäen peitenimiä oikeiden nimien sijaan. Muusta aineistosta, kuten tieteellisissä tilanteissa käytetyistä videotiedostoista tai artikkeleista tai konferensseissa esitetystä yksityisestä aineistosta häivytetään yksilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Kaikkea henkilökohtaista aineistoa käsitellään kunkin osallistuvan maan sääntöjen mukaisesti. ACCESS-hankkeessa seurataan tarkasti myös Euroopan yksityisyysinstituutin ohjeistusta EU:n ”ICT for Trust and Confidence” –työpajan pohjalta, jotta kaikki yksityisyys- ja aineistonhallintanäkökulmat tulevat huomioitua.

Laadun varmistusta vahvistaa ohjausryhmä, jossa on edustajia eri sidosryhmistä:

Dr. Regina Görner

BAGSO
National Association of Senior Citizens' Organisations, Saksa

Prof. Dr. Ina Wagner

National Austrian Bioethics Commission, Itävalta

Prof. Dr. Päivi Topo

Ikäinstituutti, Suomi

Prof. Dr. habil. Roman Englert

Deutsche Telekom, Bonn, Tieteellinen johtaja