Aloitus

Elderly people around a bench watching a tablet

ACCESS

ACCESS on monitieteinen ja –kansallinen tutkimushanke, jota rahoittaa EU:n Joint Programming Initiative (JPI) ”More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change”.

 

ACCESS-hankkeen tutkimus

  • ACCESS-hankkeessa tutkitaan, toteutetaan ja arvioidaan niiden ikäihmisten uusia oppimisen mahdollisuuksia, joilla on vähäiset tekniset taidot
  • ACCESS-hankkeessa kehitetään erilaisia tapoja edistää ikäihmisten digitaalisia taitoja (digital literacy), erityisesti internetin käyttötaitoja ja jokapäiväisessä käytössä olevan avustavan teknologian käyttöä.
  • ACCESS-hanke pyrkii kehittämään uudenlaista ikäihmisten oppimisen kulttuuria.

 

TUKIMUSPARTNERIT

RAHOITUS

Logo INRCA access
J-Age II:ta tukee MYBL. J-Age II:ta rahoitetaan Horizon 2020 Euroopan komission Tutkimuksen ja Innovoinnin puiteohjelmasta, rahoitussopimus n:ro 643850

Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives”

 

Rahoituspäätösnumero: (Germany, BMBF) 16SV7956K / 16SV7957
 
MYBL päivitykset
Kirjaudu sisään alla olevasta linkistä, jos haluat seurata MYBL-sivuston päivityksiä (englanniksi).