PROJEKTISTA

Projektista

 

ACCESS-hankkeessa yhdistyy asiantuntemus 5 osallistuvasta maasta: Itävallasta, Suomesta, Saksasta, Italiasta ja Japanista.
 

ACCESS-hanke keskittyy digitaalisen lukutaidon (digital literacy) edistämiseen; hanke järjestää muun muassa oppimistilanteita heikot tekniset taidot omaaville ikäihmisille, jotta he pystyisivät hyödyntämään modernia teknologiaa tarkoituksenmukaisesti jokapäiväisessä elämässään. Projektin tavoitteena on näin keskittyä monissa maissa vähän huomioituun ikäihmisten oppimiseen. Ikäihmisten oppimisen mahdollisuuksien huomiointi on entistä tärkeämpää nykyaikana, jolloin digitaalinen media ja uuden teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia tukea ja rikastaa ikäihmisten hyvinvointia ja jokapäiväistä elämää. Ikäihmiset kokevat kuitenkin monia haasteita ja rajoitteita nykyteknologiaa käyttäessään. ACCESS-hankkeessa keskitytään oppimisprosessin tukemiseen ratkaisuna ikäihmisten kokemiin tietotekniikan käyttöön liittyviin haasteisiin.
Hankkeessa tutkitaan myös paikallisia formaalin oppimisen (esim. internetin käytön kursseja) sekä informaalin ja non-formaalin oppimisen tilanteita, kuten yhteisöllisiä tapaamisia, ikäihmisten vertaisoppimistilanteita sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Hankkeen eri osatoteuttajat tuovat hankkeeseen oman asiantuntijuutensa ja näkökulmansa, jolloin oppimista voidaan tutkia kokonaisvaltaisesti.
Hankkeen päätavoitteina on: oppimismahdollisuuksien tarjoaminen myös niille ikäihmisille, joita on vaikea tavoittaa; terveyteen liittyvän lukutaidon (health literacy) kehittäminen; erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä hyödynnytettävien innovatiivisten oppimisen ja kokemusten vaihtamisen mallien tutkimus; mobiilin, eri laitteista koostuvan esittelysarjan kehittäminen, jonka avulla avataan keskustelua ja kokemusten vaihtoa tämänhetkisistä ikäihmisten sekä heidän sidosryhmiensä käytössä olevista teknologioista.
Hankkeen tutkimustuloksia ikäihmisten tietotekniikan käytöstä sekä Japanin paikallisia hoitosuosituksia (care policies) voidaan hyödyntää vastaavissa eurooppalaisissa toimintaympäristöissä tai käyttää tuloksia vertailukohtana tutkittaessa muita toimintaympäristöjä. Hankkeen päätavoitteena on myös kehittää hyviä käytänteitä ikäihmisten oppimisen tukemiseen paikallisella tasolla. Hanke tukee lisäksi ikäihmisten uudenlaisen oppimisen kulttuurin syntymistä kehittämällä sovellusten ja hyvinvointia tukevan uuden teknologian hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä ja suosituksia.