Japanin opintojen saksalainen instituutti (DIJ)

Japanin opintojen saksalainen instituutti (DIJ)

DIJ:n tutkimus keskittyy moderniin Japaniin globaalissa kontekstissa. Soveltamalla ja kehittämällä humanististen ja sosiaalitieteiden metodeja ja teorioita instituutin tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä modernista Japanista yhteiskuntana, sen taloudesta, politiikasta ja kulttuurista sekä Japanin kansanvälisistä suhteista. Vertailevat näkökulmat sekä monitieteisyys ja tieteidenvälisyys ovat keskeisiä instituutin tutkimustoiminnassa.

Logo_Japan DIJ

Tehtävät ACCESS-hankkeessa

DIJ:n tehtävät ACCESS-hankkeessa ovat tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvat ja empiiriset tapaustutkimukset Japanin hoivareformista, jonka tavoitteena on pidempiaikainen (informaatioteknologialla tuettu) itsenäinen elämä ja sen toteuttaminen paikallisesti.