Gerontologian tutkimusyhdistys, Dortmundin teknillinen yliopisto

Gerontologian tutkimusyhdistys, Dortmundin teknillinen yliopisto

Gerontologian instituutti Dortmundin TU Dortmund on toiminut vuodesta 1990 alkaen. Instituutti on itsenäinen tutkimusyksikkö, jossa tutkitaan ikääntymistä sosiogerontologisesta ja sosiopoliittisesta näkökulmasta. Instituutissa työskentelee tällä hetkellä (pois lukien hallintohenkilöstö) 15 tutkijaa eri tieteenaloilta. Anja Ehlers ja Susanne Frewer-Graumann työskentelevät ACCESS-hankkeessa. Molemmat ovat koulutukseltaan sosiologeja.

 

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:

Susanne Frewer-Graumann
frewgrau(at)post.tu-dortmund.de
44339 Dortmund
Evinger Platz 13
Tel. +49 231 / 728488 17


Tällä hetkellä ei ole käytettävissä vanhempainloman vuoksi

Andrea Kuhlmann

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:

Prof. Dr. Andrea Kuhlmann
andrea.kuhlmann(at)tu-dortmund.de
44339 Dortmund
Evinger Platz 13
Tel. +49 231 / 728 488 17

Anja Ehlers

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:
Faksi:

Anja Ehlers
ehlers(at)post.tu-dortmund.de
44339 Dortmund
Evinger Platz 13
+49 231 / 728488 14
+49 231 / 728488 55


Tällä hetkellä ei ole käytettävissä vanhempainloman vuoksi

Verena Reuter

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:

Verena Reuter
vreuter(at)post.tu-dortmund.de
44339 Dortmund
Evinger Platz 13
+49 231 / 728488 16

Tehtävät ACCESS-hankkeessa

TU Dortmundin yliopiston gerontologian tutkimusyhdistys ja gerontologian tutkimusinstituutti keskittyvät tutkimuksessaan ikääntyvän yhteiskunnan gerontologisiin kysymyksiin. Tutkimus on luonteeltaan soveltavaa ja toimintaan kuuluu myös gerontologian ja sosiaalipolitiikan alaan liittyvä konsultointi ja malliohjelmien arviointi.

 

ACCESS-hankkeessa koordinoimme 1. työpakettia, jossa kartoitetaan ikäihmisten mahdollisuuksia saavuttaa digitaalista kompetenssia. Työpaketissa neljä tutkimme, miten voimme motivoida osallistumaan internetin käyttöä opastaville kursseille sellaisia henkilöitä, joilla on hyvin vähäiset taidot tai ei ole ollenkaan taitoja käyttää internetiä. Lopuksi teemme 8. työpaketissa panos-tuotosanalyysin eri oppimismalleista.
Keskeisin tavoitteemme on kartoittaa ikäihmisten digitaalisen lukutaidon mahdollisuuksia Euroopassa sekä kehittää strategioita ja mittareita siitä, kuinka saavuttaa henkilöt, joilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan teknisiä ja digitaalisia taitoja.