Wienin yliopisto

Wienin yliopisto

Wienin yliopiston sosiologian osastossa (IFS) yhdistyvät sosiologinen tutkimus ja opetus. Sosiologian osaston tutkimuksen lähtökohtana on wieniläisen koulun perinne, joka yhdistää yhteiskunnallista ja sosiologista teoriaa. Osaston tutkimukselliset kiinnostuksenkohteet liittyvät työn, organisaatioiden, sukupuolen, perheen, sukupolvien, elämänkulun ja terveyden, maahanmuuton, etnisyyden, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden, tiedon, kulttuurin ja visuaalisen maailman tutkimiseen.
Linkki: www.soz.univie.ac.at
 

Sosiologian laitoksen Ikääntyminen elämänkulussa -tutkimusryhmässä työskentelee 13 nuorta tutkijaaIän ja ikääntymisen teemoista. Tutkimusryhmän tutkimusintressejä ovat muun muassa oppiminen myöhemmällä iällä?, kulttuurinen osallistuminen ja luovuus myöhemmällä iällä, ikäihmisten asumisjärjestelyt sekä ikäihmisten teknologian käyttö ja teknologian suunnittelu. Sosiologian laitoksen Ikääntyminen elämänkulussa -tutkimusryhmästä ACCESS-hankkeessa työskentelevät Vera Gallistl, Rebekka Rohner, Ines Jogl and Julia Warmuth.

Franz Kolland 2016

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:
Faksi:

 

 

Franz Kolland
franz.kolland(at)univie.ac.at
1090 Vienna
Rooseveltplatz 2
+43 (1) 4277-48123
+43 (1) 4277-48123

Vera Gallistl 2016

Nimi:
Sähköposti:
kaupunki:
Osoite:
Puhelin:
Faksi:

 

 

Vera Gallistl
vera.maria.gallistl(at)univie.ac.at
1090 Vienna
Rooseveltplatz 2
+43 (1) 4277-49214
+43 (1) 4277-849214

Tehtävät ACCESS-hankkeessa

Koordinoimme ACCESS-hankkeessa 2. ja 3. työpakettia. Työpaketti 2:n tavoitteena on määritellä ikäihmisten oppimista mahdollistavia strategioita analysoimalla millaisia ovat vähän tai paljon digitaalista kompetenssia omaavat ikäihmisten ryhmät ja kuinka heidän kompetenssinsa vaikuttaa heidän opiskelumahdollisuuksiin ja -motivaatioon myöhemmällä iällä. Analyysin pohjalta laaditaan konsortion yhteistyönä raportti strategioista, jotka mahdollistavat ikäihmisten uusien teknologioiden käytön oppimisen. Raportti kokoaa myös haasteita, joita ikäihmiset kohtaavat teknologisten välineiden kanssa sekä antaa suosituksia uusien ikäihmisten oppimisprosessia tukevien teknologioiden suunnitteluun.
 
Meidän keskeisin tavoite ACCESS-projektissa on analysoida ikäihmisten mahdollisuuksia, esteitä ja osallisuutta teknologioiden käytön oppimiseen myöhemmällä iällä sekä tutkia ikäihmisten oppimisprosesseja heidän kohdatessaan uusia teknologioita.