Uni Finnland – Finnisch

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto (UEF) on monitieteinen yliopisto, joka tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista, jossa opiskelijoita on noin 15 000 ja henkilöstöä 2 800. Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa yhdistyy aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, ohjauksen ja psykologian opetuksen ja tutkimuksen asiantuntemus. Vuonna 2017 osastossa opiskeli noin 1 000 opiskelijaa ja työskenteli 47 työntekijää. Osasto on tärkeä sosiaalinen toimija ja kehittäjä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Itä-Suomen yliopistosta ACCESS-hankkeessa työskentelevät yliopistonlehtori, KT Kaisa Pihlainen ja professori, PhD Eija Kärnä.

Eija Karna

Nimi:
Sähköposti:

Kaupunki:

Osoite:

Eija Kärnä
eija.karna(at)uef.fi
PL 111
FI-80101 Joensuu
 

Kaisa Pihlainen

Nimi:
Sähköposti:
Kaupunki:
Osoite:

Kaisa Pihlainen
kaisa.pihlainen(at)uef.fi
PL 111
FI-80101 Joensuu
 

Rooli ACCESS-hankkeessa

UEF vastaa ACCESS-hankkeessa 7. työpaketin toteuttamisesta. Työpaketissa kerätään kansallisesti tietoa niistä tekijöistä ja olosuhteista, jotka vaikuttavat ikäihmisten aktiiviseen ja tehokkaaseen digitaitojen oppimiseen Suomessa. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on tutkia erilaisia oppimistilanteiden järjestämisen malleja, kuten ikäihmisten vertaisopastusta, sekä luoda malli ikäihmisten digitaitojen oppimisesta nonformaaleissa oppimisympäristöissä. Ikäihmisten oppimista tutkitaan erilaisten oppimisteorioiden, kuten pedagogiikan, andragogiikan ja sosiaalisen oppimisen näkökulmasta.
UEF koordinoi myös 9. työpaketin toteuttamista, jossa yhdistetään 1.-8. työpakettien tulokset. Työpaketti koostetaan yhdistämällä työpakettien 1 (ikäihmisten palvelujen tuottamisen ohjelmat ja mallit) ja 2 (olemassa olevat ikäihmisten oppimisen mallit) tulokset maakohtaisten työpakettien 3-8 tulosten kanssa. Työpaketissa 9 tuotetaan yhteenveto suosituksista ja malleista ikäihmisten tieto- ja viestintäteknologian omaksumisen ja digitaitojen oppimisprosessien tukemiseen.